Mirjana Anđelković Lukić o posledicama NATO bombardovanja

0
43

2018. godine formirano je Zajedničko telo za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine, ali ono te posledice nije utvrdilo jer je ubrzo po osnivanju prestalo sa radom. Članica tog tela dr Mirjana Anđelković Lukić je izjavila da je tokom bombardovanja na našu zemlju palo 3.000 različitih bombi i raketa koje su oslobađale ogromne količine kancerogenih produkata sagorevanja i to povezala sa brojnim slučajevima umiranja od kancera nakon bombardovanja.

Doktorka Mirjana Anđelković Lukić, ekolog i publicista, diplomirani inženjer tehnologije, u više navrata je govorila o posledicama koje je na životnu sredinu i zdravlje ljudi ostavilo NATO bombardovanje 1999. godine. Tom temom se bavila i u svojoj knjizi pod nazivom „Darovi milosrdnog anđela“. Zamolili smo doktorku Lukić da prokomentariše u kojoj meri su posledice bombardovanja prisutne danas.

2018. godine oformljeno je Zajedničko telo za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine. Nažalost, ovo telo je ubrzo po osnivanju prestalo sa radom. Dr Danica Grujičić, koja je bila u sastavu Zajedničkog tela za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja, istakla je da broj obolelih od malignih bolesti svuda raste, a da je u Srbiji čak četiri puta viši nego pre 30 godina. Ona je napomenula i da bi država morala da se ozbiljno pozabavi pitanjem koliko je “Milosrdni anđeo” doprineo urušavanju zdravlja ljudi što se sigurno neće postići nefunkcionisanjem tela oformljenog 2018. godine. Doktorka Grujičić je izrazila sigurnost da se 20 godina nakon bombardovanja može dokazati naučna istina o posledicama agresije, ali je napomenula da mora da se formira tim naučnika koji će se isključivo baviti ovim istraživanjem. Dr Mirjana Anđelković Lukić, ekolog i publicista, koja je takođe bila u sastavu Zajedničkog tela za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja je rekla da su prilikom bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine korišćena tada najsavremenija sredstva za uništavanje elektroenergetskog sistema i da je na našu zemlju palo preko 3.000 raznih bombi i raketa koje su oslobađale ogromne količine opasnih kancerogenih produkata sagorevanja. Pored toga, ona je govorila i o tome da su ljudi koji su čistili fabriku automobila u Kragujevcu i koji su čistili repetitor na planini Pljačkavici nakon bombardovanja umrli od neke vrste kancera.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here