Država ne sme dozvoliti da bankarski sektor pređe u strane ruke više od 20%, upozorio je profesor doktor Slobodan Komazec, makroekonomski i monetarni stručnjak.

Za svaku ekonomiju veoma su važne banke, tj. bankarski sektor. Naša država prodala je većinu domaćih banaka stranim vlasnicima, što ekonomski stručnjaci ocenjuju da je loše za ekonomsku stabilnost zemlje.

Država ne sme dozvoliti da bankarski sektor pređe u strane ruke više od 20%, upozorio je profesor doktor Slobodan Komazec, makroekonomski i monetarni stručnjak, govoreći o ogromnom problemu koji stvara upravo atmosfera u kojoj se prodaju domaće banke, koje su zlato ove zemlje. Profesor Komazec je upozorio da strane banke izvlače ne samo kamatu, već i dohodak, a mi smo ga pitali iz kojih razloga je neophodno da se bankarski sektor vrati u nacionalno bankarstvo.

Ukupan profit bankarskog sektora u Srbiji je prošle godine iznosio 41,3 milijarde dinara, što je godišnji pad od 35,3 odsto, dok je prinos na kapital pao na 5,7 odsto sa više od devet procenata koliko je iznosio 2019. godine. Profesor doktor Slobodan Komazec, makroekonomski i monetarni stručnjak, koji je svojevremeno upozorio na to da strane banke izvlače ne samo kamatu, već i dohodak, je govoreći o značaju nacionalnog bankarstva naglasio da su u Srbiji trgovina i bankarstvo otuđeni te da nisu u funkciji razvoja zemlje. On je istakao da će morati da se vrati nacionalno bankarstvo zbog toga što nijedna država ne može da formira strategiju razvoja niti da vodi politiku razvoja, investicija i platnog bilansa ukoliko nema podršku domaćeg bankarskog sektora.