Grad pričinio štetu usevima

0
32

Grad i oluja mogu za kratko vreme oštetiti, pa i uništiti useve i zasade. Bijke koje su oštećene treba zaštiti kako bi se sprečile infekcije.

Tokom prethodnih dana pojedine regione u našoj zemlji zadesile su gradonosne padavine. Najveće štete registrovane su u regionu Niša, a zahvaćena su i određena područja na teriotoriji Prokuplja, Pirota i Jagodine. Padavine sa gradom prouzrokuju mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama. Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja preporučila je proizvođačima pregled useva i zasada i ukoliko se registruju povrede izazvane gradom primenu hemijskih mera zaštite.

U zasadima voća preporučuje se primena preparata na bazi fosetil aluminijuma, bakar-hidroksida u nižim koncentracijama ili kaptana (samo za one proizvođače koji nisu orijentisani ka izvozu). Posebnu pažnju treba posvetiti zasadima jabučastog voća u kojima je registovano prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća, jer prisutne povrede u zasadima mogu dovesti do daljeg širenja ove veoma destruktivne bolesti. U takvim zasadima se po stabilizaciji vremenskih uslova preporučuje mehaničko uklanjanje već zaraženih biljnih delova sa simptomima, kao i oštećenih grana, uz poštovanje higijenskih mera. U usevima povrća u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra i mankozeba.

Preporučene mere zaštite treba sprovesti u što kraćem vremenskom roku. U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here