Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini podnosi se u periodu od 30. jula do 9. avgusta 2021. godine, zaključno, preko pisarnice republičkih organa uprave, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Predmet podsticaja u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom jesu prihvatljivi troškovi investicije u izgradnju i opremanje objekata:
1) za snabdevanje vodom;
2) putne infrastrukture.

Preciznije podatke o prihvatljivim investicijama mogu se naći u Prilogu „Lista prihvatljivih investicija i troškova za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture“, koji je odštampan uz Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Pravo na podsticaje ostvaruje jedinica lokalne samouprave, koja ispunjava propisane uslove i ukoliko se predmetna investicija realizuje u naseljenom mestu koje ima manje od 10.000 stanovnika, prema podacima poslednjeg popisa organa nadležnog za poslove statistike.

Nijedna radnja vezana za realizaciju investicije ne sme da bude započeta pre donošenja rešenja o odobravanju prava na podsticaje (osim izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta), a sama investicija treba da bude u skladu sa prostornim planom jedinice lokalne samouprave, odnosno ispunjava druge uslove propisane zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Sredstva se isplaćuju nakon odobrenja prava na podsticaje, a Rešenjem se korisniku podsticaja određuje i rok u kome je dužan da u potpunosti realizuje odobrenu investiciju i Upravi podnese dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija.

Po ovom Javnom pozivu opredeljeno je 200.000.000 dinara, dok se podsticaji utvrđuju u procentualnom iznosu 100% od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i rurualnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.