Kupovina merkantilne pšenice roda 2021. godine

0
48

Republička direkcija za robne rezerve objavila je obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Direkcija će kupiti do 34.400 tona merkantilne pšenice iz roda 2021. godine, domaćeg porekla. Merkantilna pšenica će se kupovati od: 1. komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, 2. zemljoradničkih zadruga i 3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, u rasutom stanju, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa minimalno 76 kg/hl, vlaga maksimalno 13 %, ukupne primese maksimalno 2 % od čega neorganskog porekla maksimalno 0,25%.

Sadržaj proteina treba da je najmanje 11,50 % suve materije.

Cena merkantilne pšenice je 23,50 dinara po kilogramu(u cenu je uračunat PDV), ako je uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se elektronski, na sajtu Direkcije, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, na adresi www.rdrr.gov.rs Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 011/3343-652; 011/3239-059,011/ 3239-058, u Beogradu i na 021/526-890, u Novom Sadu

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here