Komentarišući izjavu da je neoliberalni kapitalizam ušao u svoju završnu fazu, Branko Dragaš je rekao da Srbiji treba humanizam, novo političko i ekonomsko društvo sa ljudima koji imaju drugačija rešenja i političke ideje od postojećih.

Ekonomista Branko Dragaš izjavio je da je neoliberalni kapitalizam koji se, prema njegovim rečima, zasniva na principu ko je bogat biće još bogatiji, ko je siromašan biće još siromašniji, došao do svog kraja i da ne može da da rešenje za nastale probleme. Upitali smo Branka Dragaša koji problemi su ukazali na krah neoliberalnog kapitalizma i šta posle njega.

Prema rečima  ekonomiste Branka Dragaša, savremeni kapitalizam je upao u veliku ekonomsku krizu a mnogi su bili iznenađeni kada je najsavršeniji sistem, kako su ga nazivali njegovi ideolozi, iznenada  počeo iz temelja da se trese. Gotovo preko noći nestale su moćne kompanije a stotine hiljada ljudi je ostalo bez posla. Svetska kriza je, kako je rekao Dragaš,  kazna za pohlepu jer se trošilo više nego što se proizvodilo. Po njegovom mišljenju, iako je čovečanstvo ugroženo,  nastaje novo doba, tako da treba ulagati u znanje, jer će duhovni preporod dovesti do spasa čovečanstva, a vladavinom prava i razvojem demokratskih i građanskih institucija će se stići do civilnog društva. Dragaš je ocenio da je Srbija na prekretnici i da joj  treba novi koncept i novi ljudi, te je predložio rešenje – humanizam, novo političko i ekonomsko društvo u kom će građani putem neposredne-direktne demokratije, sami odlučivati o svojoj sudbini.