U poslednjih 15 dana udruženje Otaharin iz Bijeljine je nadležnim institucijama prijavilo dva dečija braka. U oba slučaja devojčice su bile mlađe od 15 godina.

Zakoni u BiH priznaju tri konstitutivna naroda –Srbe, Bošnjake i Hrvate i 17 nacionalnih manjina. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Samo u poslednjih 15 dana udruženje Otaharin iz Bijeljine je nadležnim institucijama prijavilo dva dečija braka. U oba slučaja devojčice su bile mlađe od 15 godina.

Godinama se radi na inicijativi za otvaranje prihvatilišta za decu u Bijeljini čime bi efikasno bio rešen problem prosjačenja i dečijih brakova jer bi deca bila sklonjena iz porodica koje ih prodaju za novac ili iskorišćavaju kao radnu snagu.