Kada se kaže rat odavno se ne misli samo na klasični vid ratovanja već i na specijalna dejstva. Da li je Srbija moguća meta hibridnog rata i da li smo sposobni da se adekvatno odbranimo pitali smo profesora bezbednosti Darka Trifunovića

Hibridni rat je moderni način ratovanja koji se sve više zahuktava. Kada jedna država želi da naudi drugoj, a da pri tome ne izazove incidente većih razmera dolazi do serije hakerskih napada. Pitali smo profesora bezbednosti Darka Trifunovića da li je Srbija moguća meta hibridnog rata i da li smo sposobni da se adekvatno odbranimo.

Hibridna dejstva podrazumevaju učešće jedne ili više stranih službi koje u sajber prostoru organizuju ono što smo mi nekada nazivali specijalnim dejstvima, specijalnim ratom, psihološkim dejstvima, da preko portala bez impresuma, društvenih mreža prave podelu u jednom društvu, rekao je profesor bezbednosti Darko Trifunović.