Nema razlike kada vam neko ukrade automobil ili provali u stan i ukrade televizor i nakit, ili kad u parku koji je bio deo vrednosti vašeg stana uzme i sazida stambenu zgradu, ocenio je član pokreta Oslobođenje Duško Kuzović.

„Gradska čistoća“ prestala je da odvozi građevinski otpad na privremenu deponiju pored Bare Reva u beogradskom naselju Krnjača i sada traže lokacije za nove deponije. Aktivisti koji su kampovali i branili Revu zadovoljni su time što je grad obustavio uništavanje, ali nastavljaju da prate dalja dešavanja i traže da se Reva proglasi za prirodno zaštićeno dobro. Zamolili smo profesora Duška Kuzovića, člana pokreta Oslobođenje, da prokomentariše koliko uništavanje zelenih površina u Beogradu i oko njega može dovesti do urušavanja kvaliteta života u ovom gradu.

Profesor Duško Kuzović, član pokreta “Oslobođenje” istakao je da je vlast postala previše klijentelistička i zainteresovana samo za interes investitora, a ne građana, tako da je stambena izgradnja postala privilegija pojedinaca koji su obično bliski vlasti i koji na taj način dolaze do značajno većeg profita nego što bi bio slučaj da deluju na tržištu stanogradnje. Prema Kuzovićevim rečima, lokacije se otimaju od zelenih površina koje su bile „deo potencijala stanova koje su neki ljudi kupili pored tih zelenih površina“.