Dragoslav Bokan, režiser, književnik i publicista izjavio je da će Srbi Kosovo i Metohiju braniti po cenu života, i da sa te strane gledano mi Kosovo i Metohiju nećemo izgubiti.

Prema stavovima pojedinih analitičara, srpskim i albanskim vladajućim političarima nisu problem kosovski Srbi – njihov zajednički problem su manastiri Srpske pravoslavne crkve. U Beogradu ne smeju da ih se odreknu, ali ne znaju kako da ih sačuvaju. U Prištini ne mogu da ih prisvoje iako sve više rade na tome. Upitali smo Dragoslava Bokana, režisera, književnika i publicistu kakva budućnost očekuje ove spomenike vere i kulture na Kosovu.

Prof. dr Milan Pašanski istakao je da bi u istu ravan trebalo staviti problem Kosova i Metohije i Republike Srpske istakavši da je uvek pravo vreme za rešavanje problema. On je dodao da u međunarodnom pravu postoje dva pricipa: pravo naroda na opredelje (uz pravo na referendum) i pravo države na suverenitet i integritet, da su oba principa ravnopravna te da je samo pitanje koja sila više gura. Dragoslav Bokan zastupa mišljenje da Kosovo nije samo teritorija i da nije samo duhovno važno. On je rekao da je Kosovo jezgro srpske ideje i da bez Kosova gubimo naš integritet. Mi moramo da znamo ko smo i za šta živimo, zaključio je Dragolsav Bokan uz konstataciju da je Pokrajina Kosovo i Metohija okupirana teritorija.