Vinko Pandurević o paravojnim formacijama koje su delovale u BiH i Hrvatskoj

0
53

Vinko Pandurević, bivši oficir vojske Republike Srpske je rekao kako je postojanje paravojnih formacija u toku rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zapravo pokazalo slabost države da se sa njima obračuna i da su te formacije često delovale suprotno pravilima i običajima ratovanja i počinile određene zločine.

General Vinko Pandurević u svojoj knjizi „Rat u BiH i paravojne formacije“ napisao je da su paravojne formacije ponizile srpski narod i njegovu borbu za slobodu. Delovanje paravojnih formacija na terenu dokaz je slabosti političkog vrha da se obračuna sa bandama koje obično čine velike zločine u pozadini, ali i dokaz nespremnosti vojske da neutrališe neregularne jedinice koje se odlikuju velikom brutalnošću i sadizmom.  Upitali smo Vinka Pandurevića zašto je Istočna Bosna bila teritorija na kojoj su delovale brojne paravojne formacije i da li su one mogle biti rasformirane i sprečene da počine zločine prema nesrpskom stanovništvu.

Bivši oficir vojske Republike Srpske, Vinko Pandurević, objasnio je uslove pod kojima su ove formacije formirane. Opšta ugroženost srpskog naroda, naročito u sredinama gde su Srbi bili u manjini, dovela je do pojave određenog broja dobrovoljaca koji nisu prihvatili organizovano uključivanje u zvanične jedinice, već su stvarali samostalne formacije izvan jedinstvenog sistema komandovanja. Predstavljali su se kao borci u pravednoj borbi srpskog naroda po vlastitom izboru, ne žaleći ni svoje živote. Najčešće, niko nije proveravao iskrenost motiva i namera ovih „dobrovoljaca”. U sastavu njihovih grupa bili su pojedinci sumnjive prošlosti, koji su videli priliku da u ratnim uslovima „operu biografije” i povrate društveni ugled. Analizirajući ovakvo stanje, Pandurević je rekao da nikada nije podržavao formiranje ovakvih grupacija i da je država trebalo da pokaže spremnost da ih razoruža i stavi pod jedinstvenu komandu vojske jer su upravo te jedinice često delovale suprotno pravilima i običajima ratovanja i počinile određene zločine. Ti zločini sada se pripisuju celom narodu, iako su, prema njegovim rečima, od juna, pa do decembra meseca 1992. godine u Republici Srpskoj, uz podršku države, takve jedinice eliminisane u potpunosti i svi kasniji dobrovoljci koji su se javljali su raspoređivani u redovne i regularne jedinice vojske.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here