U Srbiji ne postoji želja građana za bilo kakvim sukobom, izjavio je profesor geopolitike Višeslav Simić, ali prema njegovom mišljenju, strani faktori su spremni da izazovu građanski rat.

Komentarišući situaciju u kojoj se nalazi Srbija, profesor geopolitike Dr. Višeslav Simić rekao je da postoji velika opasnost i da bi se moglo desiti čak i da u Srbiji izbije građanski rat. Zamolili smo profesora Simića da pojasni ovakve navode i ukaže na potencijalne uzroke.

Iako su ratni sukobi koji su se desili devedesetih godina prošlog veka uslovili stradanja velikog broja stanovništva, koja su kao traumatično iskustvo ostala u sećanju naroda sa ovih prostora, profesor geopolitike Višeslav Simić smatra da postoje strani faktori koji su spremni da izazovu nove sukobe. Prema njegovom mišljenju za to je dovoljno da se nađu „ljudi koji imaju patološku karakteristiku želje za nasiljem“ i da ,,nekim relativno malim zločinom“  započnu proces koji bi „kao lavina rušio sve pred sobom“ izazivajući kolektivnu patnju jednog društva na prostoru cele države koju bi obuhvatio.