Srbija je okupirana zemlja, a pravila u njoj određuju i Vučić, i Evropska unija, i svet, izjavio je novinar Srđan Škoro. Novinar Srđan Škoro je rekao da bi Evropska unija i svet mogli da utiču na to da se izborni proces u Srbiji sprovede na način na koji se to radi u većini zemalja Evrope, ali da se njihova podrška Vučiću zasniva na drugačijim interesima.

Kopredsednik Evropske zelene partije i član Evropskog parlamenta Tomas Vajs, rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu da je Srbija nezavisna zemlja i da nije uloga Evropske unije da odlučuje umesto njenih građana ko će da vodi zemlju. On je dodao i da je Evropska unija vrlo raznovrsna i da u okviru nje, Vučić nema celovitu podršku. Pitali smo novinara Srđana Škora da prokomentariše koliki je značaj podrške koju Aleksandar Vučić ima sa zapada i čime je ona uslovljena.

Na pomenutoj konferenciji je govorila i zamenica direktora kancelarije Hajnrih Bel fondacije u Beogradu Paola Petrić koja je istakla da je njihova ideja da posreduju između lokalnih organizacija i njihovih istomišljenika iz regiona i sveta. Vajs je pomenuo i temu donacija iz Evrope i rekao da su svesni da novac iz Evropske unije ne ide uvek građanima i onome čemu je namenjen u potpunosti, ali da ne vide šta je alternativa, da je bolje da novac makar delimično dolazi do građana, nego da Evropska unija ukidanjem novca kazni građane Srbije. On se u govoru dotakao i ekoloških tema naglasivši da je obilazio Srbiju, da je video da otpadne vode idu direktno u reke, da je video divlje deponije u zemlji i zagađenja plastikom uz Dunav, ali i da je video da se nešto menja, a to je spremnost ljudi da ustanu za građanska prava i protiv projekata koji ugrožavaju njihovu sredinu. Analizirajući uticaje Evrope i sveta na situaciju u Srbiji, novinar Srđan Škoro je rekao da su oni značajni, ali podrška koju Vučić dobija sa strane ima temelje u nekoj vrsti ucena. On je istakao da Evropska unija nije toliko zainteresovana za to kako građani Srbije zaista žive, koliko za to da ostvari svoje interese koje ima u vezi sa Kosovom i ovim delom Balkana.