Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministastvo zaštite životne sredine, doneli su Pravilnik o izmenama pravilnika o proglašavanju lovostaja zaštićenih vrsta divljači.

Pravilnik o izmenama pravilnika o proglašavanju lovostaja zaštićenih vrsta divljači predviđa da lov na vepra, prasad i nazimad divlje svinje, može da se organizuje u toku cele godine u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja i drugih zaraznih bolesti životinja, kao i u slučaju kada od ove vrste divljači nastupi neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili neposredna ugroženost imovine pravnih i fizičkih lica, u skladu sa propisima kojima se uređuju lovstvo i veterinarstvo. Korisnik lovišta može da organizuje lov krmače i u vreme njenog lovostaja (od 1. marta do 30. juna) u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja i drugih zaraznih bolesti životinja, kao i u slučaju kada od ove vrste divljači nastupi neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili neposredna ugroženost imovine pravnih i fizičkih lica, uz obavezno prethodno obaveštavanje i nadzor veterinarskog i lovnog inspektora, u skladu propisima kojima se uređuju veterinarstvo i lovstvo.

U lovištima u kojima se ne gazduje divljom svinjom, odnosno gde planskim dokumentom nije utvrđeno prisustvo divlje svinje ili je ona utvrđena kao prolazna, povremena ili sezonska divljač u lovištu i  predstavlja nepoželjnu vrstu zbog šteta koje pričinjava u poljoprivredi i drugoj imovini fizičkih ili pravnih lica, korisnik lovišta može da organizuje lov na divlje svinje i bez posebnog odobrenja, u skladu sa propisima kojima se uređuju lovstvo i veterinarstvo.

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije poljske jarebice, Pravilnikom je utvrđena mera privremenog lovostaja ove zaštićene vrste divljači, u periodu od 15. oktobra 2021. godine do 14. oktobra 2024. godine, osim u slučajevima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti,  hvatanja bolesnih ili povređenih jedinki radi zbrinjavanja i lečenja, sprovođenja naučnog istraživanja, organizovanog hvatanja poljskih jarebica radi unošenja u drugo lovište ili drugi deo istog lovišta, monitoringa ili obuke lovačkih pasa. Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije grlice preduzima se mera privremenog lovostaja ove zaštićene vrste divljači, u periodu od 1. oktobra 2021. godine do 14. avgusta 2024. godine, osim u slučaju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, hvatanja bolesnih ili povređenih jedinki radi zbrinjavanja i lečenja, kao i radi naučnog istraživanja, ako je za to data saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog pokrajinskog organa. Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije prepelice preduzima se mera ograničenja trajanja lovne sezone za ovu lovostajem zaštićenu vrstu divljači u periodu od 15. avgusta do 30. septembra tekuće lovne godine. Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije zeca (Lepus europaeus, Pall), preduzima se mera ograničenja trajanja lovne sezone za ovu lovostajem zaštićenu vrstu divljači u periodu od 15. oktobra do 15. decembra tekuće lovne godine. Korisnik lovišta koji je godišnjim planom predvideo lov na vuka kao i korisnik lovišta koji je odstrel vuka izvršio zbog ugrožavanja života, zdravlja ljudi ili neposrednog ugrožavanja imovine pravnih i fizičkih lica, dostavlja uzorak mišićnog tkiva svakog odstreljenog vuka na naučno istraživanje i analize, radi sprovođenja nacionalnog sistemskog monitoringa i održivog upravljanja populacijama vuka na teritoriji Republike Srbije.