Konkurs za izgradnju i nabavku opreme za hladnjače i silose

0
33

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjenje skladištenju žitarica, voća i povrća.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća kao što su silosi, podna skladišta i hladnjače u 2021. godini. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to maksimalno 40.000 evra i ne manje od 10.000 evra, sa grejs periodom od 12 meseci. Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Rok otplate 36 meseci u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno sedam rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koji bude odabrao učesnik konkursa, a odobravaće se na osnovu Pravilnika o raspodeli sredstava. Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu između ostalog i predračun predmeta investiranja. Za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevinskih objekata, predračun ukupne investicije sa specifikacijom radova. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja opreme za skladišta ili hladnjača.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Bulevar Mihajla Pupina 6, 21001 Novi Sad sa naznakom “Za konkurs”. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here