Veoma je važno da svoju živinu zaštitite od svih potencijalnih predatora. Za to postoji nekoliko načina. Neki od najefektivnijih su ograđivanje i zatvaranje, pa sve do upotrebe električne ograde i treninga.

Sprečavanje od napada predatora je jedan od ključnih aspekata u gajenju živine. S obzirom na brojnost predatora gde spadaju lisice, lasice, jazavci, zmije, sokolovi i pacovi, veoma je važno da znate koja vrsta opasnih životinja živi u oblasti u kojoj se nalazite, kako bi što efikasnije zaštitili pernatu živinu. Domaće kokoške su veoma lak plen, uzimajući u obzir njihovu evoluciju i način gajenja, pa nisu „opremljenje“ efikasnim veštinama za preživljavanje. Upravo iz tog razloga prostorija za čuvanje kokošaka mora da bude efikasno obezbeđena. Eksperti predlažu da kokošarnik bude napravljen jednako kao i vaša kuća odnosno od istih ili sličnih materijala.

Prvi korak do efikasne odbrane je dobra ograda. Ograda koja se obično koristi za ograđivanje kokošaka nije prepreka za gladnu lisicu ili jazavca. Tako da je preporuka da se koristi jača i deblja žica kod ograđivanja. U idealnim uslovima ogradu treba ukopati od pola do jednog metra ispod zemlje kako bi sprečili ukopavanje i lako izbegavanje vaše prve linije odbrane. Takođe se preporučuje da se pored ograde iskopa rov u kom bi se nalazio materijal koji će obeshrabriti kopanje. Na samom kokošinjcu treba zatvoriti sve rupe kako bi sprečili zmije i pacove da dođu do jaja.

Noću je veoma važno da kokoške budu zatvorene unutar zgrade. Ovo je posebno je važno kada niste prisutni da ih sami nadzirete. Dovoljno je da postavite neki mehanizam na vrata koji neće moći lako da se otvori.

U krajevima gde najveću opasnost predstavljaju ptice, adekvatan krov će biti najveća prepreka različitim predatorima. Nakon što ste se zaštitili sa zemlje, dobar krov će sprečiti sokolove tokom dana, a noću sove da dođu do vaše pernate živine. Jedan od efeknih vidova zaštite je metalan krov, jer zbog klizave površine i jačine materijala, ptice neće moći da ga probiju. Još jedno rešenje je jaka žičana mreža koja se postavlja iznad površine gde kokoške borave.

Jedan od načina da sprečite da vaše kokoške zalutaju van kokošinjca, jeste učenje da uvek uđu unutar obezbeđenog prostora. I to tako što ćete ih hraniti baš pred zatvaranje. Ako ovaj postupak ponovite više puta, one će svake večeri dolaziti same unutar kokošinjca. Nakon hranjenja, preostalu hranu treba počistiti, a ostalu hranu čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima kako ne bi privačila druge životinje.

Poželjno je, ukoliko je izvodljivo, da oko kokošinjca postavite svetlo koje se aktivira na pokret. Mnoge grabljivice, koje love isključivo noću, mogu biti oterane naglim prisustvom jake svetlosti. Ovo je veoma efikasno kada su u pitanju pacovi. Takođe, pored iznenađujućeg efekta, ovo može da skrene pažnju vama da se neka životinja kreće u blizini vaše živine.

Lokacija je veoma važna kada planirate izgradnju kokošinjca. Trudite se da ga postavite što je moguće dalje od drveća ili visoke trave. Travu oko samog objekta redovno kosite, jer se tako smanjuje sama površina gde predatori mogu da se sakriju.