Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Darija Kisić Tepavčević razgovarala je danas sa stalnim državnim sekretarom Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja Savezne Republike Nemačke o nastavku procesa evropskih integracija Srbije i unapređenju saradnje dvaju ministarstava.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević razgovarala je danas sa stalnim državnim sekretarom Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja Savezne Republike Nemačke Rolfom Šmahtenbergom. Kisić Tepavčević je istakla da je proces priključenja Srbije EU strateški pravac i jedan od najvažnijih stubova naše spoljne politike, i dodala da naša zemlja, u skladu sa tim, očekuje vrlo brzo otpočinjanje pregovora i u onim pregovaračkim poglavljima koja do sada nisu otvorena. Ona je naglasila da su poglavlja 2 i 19, koja se odnose na slobodu kretanja radnika i socijalnu politiku i zapošljavanje, a u nadležnosti su resornog ministarstva, spremna za početak pregovora. Ministarka je ukazala na to da Nemačka značajno podržava realizaciju aktivnosti iz delokruga nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i izrazila uverenje da će buduća saradnja biti produbljena.

Šmahtenberg je ocenio da postoji prostor za unapređenje saradnje srpskog i nemačkog ministarstva, i u tom smislu predložio potpisivanje memoranduma o razumevanju, kojim bi bili definisani okviri za buduću saradnju.