Republička direkcija za robne rezerve kupuje merkantilni kukuruz roda 2021. godine, cena je 29,00 din/kg, a rok za prijavljivanje je do 30. novembra.

Republička direkcija za robne rezerve kupuje do 23.186.458 kg merkantilnog kukuruza roda 2021. godine, objavljeno je na zvaničnom sajtu. Direkcija će kukuruz kupovati od fizičkih lica, zemljoradničkih zadruga i pravnih lica. Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, moraju da imaju gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu, i nalaze se u aktivnom statusu. Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 odsto vlage, do osam odsto lomljenih zrna, do dva odsto defektnih zrna, do dva odsto nagorelih zrna, strane primese maks. jedan odsto, od toga 0,5 odsto anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od pet milimetra. Cena merkantilnog kukuruza je 29,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog lica je 100 tona, a maksimalna je 1.000 tona. Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, rasporediti ponuđene količine u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladišta. Prodavcu će platiti kupljeni merkantilni kukuruz u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije. Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je do 30. novembra. Za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.