Svetski dan belog štapa obeležen u Zrenjaninu

0
46

Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Zrenjanin obeležila je Svetski dan belog štapa. Ukazano je na probleme sa kojima se slepi i slabovidi susreću i na potrebu da se primenjuju odredbe postojećih zakona, a da se nove zakonske odredbe prilagode potrebama ovog dela stanovništva.

Savez slepih Srbije zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe, u godini kada se navršava 75 godina postojanja Saveza kao i pola veka rada najveće biblioteke za slepe na Balkanu, “Dr Milan Budimir”, obeležava 15. oktobar- Međunarodni dan slepih poznat i kao Svetski dan belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slepih Evrope i sveta. Ovaj datum obeležen je i u Međuopštinskoj organizaciji slepih i slabovidih Zrenjanin. Predsednik ove organizacije, Atila Križik, istakao je da je cilj organizacija koje se staraju o slepim i slabovidim ljudima da im obezbede samostalnost i nezavisnost što zrenjaninska organizacija čini već 73 godine kroz brojne radionice, obuke i edukacije.

Korisnici belog štapa suočavaju se sa problemom nepristupačnog okruženja, što uključuje ne samo pristup javnim objektima, već i pristupačnu saobraćajnu infrastrukturu i nedostupne trotoare. Sem nepristupačnog okruženja usko vezan za samostalnost slepih je i probem potpisa, odn. korišćenja faksimila u pravnom prometu. Još jedan problem je obrazovanje, posebno kada je reč o učenicima u inkluzivnom obrazovanju, a  jedan od najvećih problema je zapošljavanje, posebno visoko obrazovanih slepih osoba. Za ostvarivanje svih ovih i drugih prava slepih neophodan je i pristup pomagalima, koji je takođe problematičan.

Savez slepih Srbije, koji zastupa interese oko 12 000 slepih i slabovidih osoba u Srbiji, pozvao je sve državne organe, institucije, kompanije i druge zainteresovane strane, da se aktivno uključe u rešavanje ovih i mnogih drugih problema sa kojima se suočavaju slepi, boljom implementacijom postojećih i prilagođavanjem novih zakona ili izmena i dopuna postojećih zakona potrebama slepih i slabovidih.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here