Optimalni rok za setvu pšenice još je u toku, a zasejati hlebno žito u okvirima koje predlaže struka je jedan od najvažnijih faktora koji na kraju može imati značajan uticaj na profit u ovoj proizvodnji. Očekuje se da ratari ove jeseni zaseju od 550.000 do 600.000 hektara.

Optimalni rok za setvu pšenice još je u toku, a ratari smatraju da je najvažnije 600 000 hektara pšenice posejati u roku. Osim saveta da pšenicu svakako treba sejati, stručnjaci za strna žita preporučuju da se koristi isključivo deklarisano seme a ne ono sa tavana. Pad učešća kvalitetnih sorti u strukturi sortimenta je više nego očigledan i struka poručuje da se taj trend ne sme nastaviti.

Na imanjima Delta agrara i imanjima kupaca ove kompanije uveliko se seju sorte Marvel, Solehio i Pibrac, čiji je optimalni rok za setvu od 1. do 20. oktobra. Sorte Amicus, Gaudio i Basilio seju se od 5. do 20. oktobra, a nešto kasnije seju se Modern, Balaton i CBB Ingenio, čiji je optimalni rok setve okvirno od sredine do kraja oktobra

Pšenica se, prema rečima stručnjaka Delta agrara, seje iz dva razloga. Jedan je agrotehnika jer se hlebno zrno pokazalo kao dobar predusev za većinu ostalih kultura, pre svega za uljanu repicu i šećernu repu. Drugo, važan je i ekonomski efekat jer je u poslednjih nekoliko godina kod proizvođača koji seju sorte pšenice Delta agrara primetno da prosečni ostvareni prinosi obezbeđuju siguran prihod.

Među sortama koje u optimalnom roku mogu da se seju do 25. oktobra je Modern, KWSsorta, adaptabilna, visokog prinosa. U povoljnim uslovima daje od 8,5 do 10,5 tona po hektaru. Modern ima srednje izraženo bokorenje, a tretman regulatorima rasta nije neophodan. Izuzetno je tolerantna na bolesti, posebno na lisnu rđu.

Isti optimalan rok važi i za Balaton – srednje ranoj ozimoj pšenici bez osja. Balaton spada među tri najprinosnije sorte pšenice registrovane u Republici Srbiji. Ima visok i stabilan prinos, srednje učešće i odličan kvalitet proteina, odličnuu otpornost na poleganje i bolesti, odlične milinarsko-pekarske karakteristike. Za setvu je dovoljno od 170-200 kilograma semena po hektaru, odnosno oko 400 klijavih zrna po metru kvadratnom, što znatno smanjuje troškove semena i setve.

CBB Ingenio je nova, fleksibilna, visokorodna, rana/srednje rana sorta sa izraženim bokorenjem. I ona se seje od 15. do 25. oktobra. Odlikuje je visok kvalitet i stabilan prinos sa oko 15 odsto sadržaja proteina. Takođe, visoka tolerantnost na bolesti lista i stable, a poseduje čvrsto stablo koje ima visoku tolerantnost na poleganje. Dobro podnosi sušne periode. Preporučena gustina setve je 400-450 klijavih zrna po kvadratnom metru (220-240 kg/ha). Ova je sorta izuzetnog kvaliteta brašna, a najbolje rezultate ostvaruje u intezivnim uslovima proizvodnje.