Pravovremenom i brzom intervencijom sprečeno je izlivanje otpadnih voda, zaštićena je kanalizaciona mreža od oštećenja, sanirana je havarija na crpnim stanicama i normalizovan je celokupni sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u Melencima, saopšteno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin.

Nakon prijave da je došlo do problema u funkcionisanju kanalizacione mreže u naseljenom mestu Melenci, ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, koje su zadužene za održavanje iste, su izašle na teren i utvrdile da je usled havarije došlo do prestanka rada dve crpne stanice kanalizacionog sistema koje pripadaju fekalnoj liniji koju koristi celo naseljeno mesto.

Prestanak rada pomenutih crpnih stanica onemogućio je prikupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda u većem delu naseljenog mesta. Usled pomenutog došlo je do taloženja otpadnih voda u kanalizacionom sistemu što je moglo da prouzrokuje njihovo izlivanje po javnim površinama kao i u objektima korisnika, ali i da ugrozi funkcionisanje celokupnog kanalizacionog sistema u Melencima.

Pravovremenom i brzom intervencijom uz angažovanje specijalizovanog vozila za odgušenje kanalizacione mreže (VOMA) nataložene otpadne vode su iscrpljene iz sistema, što je sprečilo pomenuto izlivanje, zaštitilo mrežu od oštećenja i omogućilo da se u što kraćem roku izvrši sanacija pumpi crpnih stanica i potisnog cevovoda i time celokupni sistem prikupljanja i odvođenja fekalnih otpadnih voda u naseljenom mestu normalizuje i u potpunosti stavi u funkciju.