Dijabetes je jedno od najčešćih zdravstvenih stanja sa kojima se suočavaju ljudi širom sveta a zabrinjavajući podatatak je da je porast šećerne bolesti uočen u populaciji mlađoj od 60 godina.

Koliko je ishrana važna u kontroli i prevenciji dijabetesa? Da li gojaznost ide ruku pod ruku sa šećernom bolesti? Odgovore na ova pitanja dali su u udruženju Diabeta u Bijeljini.