Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas 96 ugovora vrednih 100 miliona dinara za sufinansiranje IPA projekata koji se realizuju preko fondova Evropske unije, a najviše sredstava usmereno je gradovima i opštinama za projekte jačanja lokalnog razvoja.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas 96 ugovora vrednih 100 miliona dinara za sufinansiranje IPA projekata koji se realizuju preko fondova Evropske unije. Sredstva obezbeđena preko Pokrajinskog sekretarijata za finansije namenjena su jedinicama lokalne samouprave, zdravstvenim, obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, regionalnim razvojnim agencijama, javnim preduzećima, poslovnim inkubatorima, nevladinom sektoru i ustanovama i preduzećima sa većinskim udelom privatnog kapitala.

Najviše sredstava, prema Mirovićevim rečima, usmereno je gradovima i opštinama za projekte jačanja lokalnog razvoja.

Predsednik Pokrajinske vlade je najavio da će u narednoj godini, za koju je planiran budzet od gotovo 89 milijardi dinara, dvostruko veća sredstva biti opredeljena za projekte koji se realizuju preko Sekretarijata za finansije imajući u vidu da nas očekuje novi sedmogodišnji razvojni budžetski period Evropske unije.

Dodeli ugovora za sufinansiranje IPA projekata koji se realizuju preko fondova Evropske unije, prisustvovala je i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.