Bolesti uljane repice

0
20

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice, a na malom broju parcela registruje se prisustvo lisnih vaši.  S obzirom na to da se trenutni nivo simptoma suve truleži nalazi ispod praga štetnosti i da se trenutni nivo prisustva vaši registruje ispod praga štetnosti mere zaštite se ne preporučuju.

Na području Srbije, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od pet do devet i više listova razvijeno. Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju plodonosna tela gljive – piknidi sa piknosporama koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom. S obzirom na to da se trenutni nivo simptoma suve truleži nalazi ispod praga štetnosti, koji iznosi 35-40% zaraženih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom useva samo na malom broju parcela registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae), i to u veoma niskom intenzitetu napada. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa. Vremenski uslovi tokom novembra nisu pogodovali razvoju ovih štetočina. Tokom ove jeseni, rizik od nastanka šteta i transmisije virusa vaši u usevima uljane repice postojao je samo u usevima iz najranijih rokova setve gde su i preporučene mere zaštite. Imajući u vidu da se trenutni nivo prisustvo vaši registruje ispod praga štetnosti, koji u ovim fazama razvoja useva iznosi 20% infestiranih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Na pojedinim parcelama pod uljanom repicom registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva radi registrovanja prisustva aktivnih rupa od ovih štetočina, i ukoliko se uoči preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuju se mere zaštite primenom registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom njihove postavke, treba ih zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here