Osnivanjem Privremenog nadzornog tela, suštinski se ništa neće promeniti u medijskoj raspodeli, samo će se stvoriti iluzija da ima nekih pomaka, izjavio je programski direktor Demostata Zoran Panović.

Predsednik parlamenta Ivica Dačić i članovi Radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca potpisali su Sporazum o unapređenju izbornih uslova. U oblasti medija, dogovoreno je osnivanje Privremenog nadzornog tela kao ad hok tela Vlade Srbije čije će nadležnosti, između ostalog biti praćenje medija i sprovođenje preporuka za privatne emitere sa nacionalnom pokrivenošću. To telo će imati 12 članova od kojih će šest predložiti REM a preostale predsednik parlamenta posle konsultacija sa opozicionim strankama. Pitali smo Zorana Panovića, porgramskog direktora Demostata, kako ocenjuje ovaj sporazum, posebno u domenu medija.

Nakon potpisivanja Sporazuma o unapređenju izbornih uslova predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić je kazao da je dogovoreno da se izborni uslovi poboljšaju i da se otkloni svaka mogućnost da bilo ko „baci ljagu na Srbiju“ i da je želja svih da izbori proteknu u demokratskoj atmosferi. Dokumentom je predviđeno da redovni predsednički i beogradski kao i vanredni parlamentarni izbori budu održani 3. aprila.

Sporazum predviđa i da šest od 23 člana stalnog sastava Republičke izborne komisije (RIK) izabere parlament na predlog opozicije,  od čega će tri člana predložiti one stranke koje su učestvovale u dijalogu bez stranog posredovanja a preostala tri, stranke koje su učestvovale u razgovorima pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta.

Cenzus će i na predstojećim izborima biti tri odsto a dogovoreno je i da izmenama zakona o sprečavanju korupcije treba predvideti da 10 dana pre dana glasanja „mediji ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti, odnosno obeležava početak gradnje takvih objekata ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, poslanike i odbornike“.

U oblasti medija, dogovoreno je osnivanje Privremenog nadzornog tela čije će nadležnosti biti praćenje medija i sprovođenje preporuka za privatne emitere sa nacionalnom pokrivenošću, koje će imati 12 članova od kojih će šest predložiti REM a šest predsednik parlamenta.  Zoran Panović, programski direktor Demostata je mišljenja da će se osnivanjem ad hok nadzornog tela Vlade samo stvoriti iluzija da ima pomaka ali da se suštinski ništa neće promeniti u medijskoj raspodeli.