Ministar za brigu o selu u Vladi Republike Srbije Milan Krkobabić izjavio je da je otvaranje prve regionalne kancelarije u Prokuplju pokazatelj da se resorno ministarstvo približava ljudima sa sela. Ministarstvu za brigu o selu biće, bez naknade, ustupljen adekvatan prostor za rad na području Topličkog upravnog okruga i pružena sva potrebna administrativno-tehnička i logistička podrška u radu sa seoskim stanovništvom.

Ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, posetio je Prokuplje gde je potpisan sporazum o saradnji Ministarstva za brigu o selu sa Topličkim upravnim okrugom. Na ovaj način Ministarstvo za brigu o selu će otvoriti regionalne kancelarije po upravnim okruzima čijim selima je potrebna dodatna podrška u vidu terenskog rada predstavnika Ministarstva, prijema stanovništva i koordinacije aktivnosti u seoskim područjima. Prva takva kancelarija otvorena je upravo u Prokuplju, a ministar je objasnio da će Prokuplje i Toplički okrug ustupiti sve potrebne resurse za otvaranje kancelarije, da neće biti dodatnih troškova, a zahvaljujući ovom činu Ministarstvo za brigu o selu će imati valjane informacije i celovit uvid u realno stanje na terenu.

Načelnik Topličkog okruga Zlatan Miljković je ocenio da je otvaranje kancelarije korak na približavanju države stanovnicima sela tog okruga.

Gradonačelnik Prokuplja Milan Aranđelović je objasnio da će prostorije kancelarije biti smeštene u zgradi gde su i administracija i javne komunalne službe, a da će stanovnici sela moći da se raspitaju o svim programima Ministarstva za brigu o selu, kao i da prenesu sve probleme sa kojima se susreću.

Opštine Topličkog okruga Prokuplje, Blace, Kuršumlija i Žitorađa učestvovale su na svim konkursima Ministarstva za brigu o selu, kao što su konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, zatim za unapređenje poslovanja zadruga, manifestacije „Miholjski susreti sela“, a prva na rang-listi na konkursu za kupovinu minibusa za prevoz seoskog stanovništva bila je opština Kuršumlija.