Ministar Mali predstavio set ekonomskih zakona

0
32

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali predstavio je danas set ekonomskih zakona koji će doprineti daljem jačanju privrede i sigurnom poslovanju, a jedan od najznačajnijih jeste Predlog zakona o tržištu kapitala, čiji je cilj razvoj tog tržišta i obezbeđivanje dodatnih izvora finansiranja preduzećima u Srbiji.

Ministar finansija Siniša Mali je, obraćajući se narodnim poslanicima povodom Predloga zakona o tržištu kapitala, istakao da je reč o potpuno novom sistemskom zakonu koji treba da pospeši stvaranje transparentnog, efikasnog i sigurnog tržišta kapitala, što će doprineti daljem privlačenju investitora, atraktivnosti domaćeg tržišta, većoj pravnoj sigurnosti i stabilnosti finansijskog tržišta. Predloženi zakon podrazumeva jačanje institucija, pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra HOV i njegovim usvajanjem stvaraju se preduslovi da se povežemo sa Juroklirom (Euroclear), koji je najvažniji sistem na osnovu kojeg se trguje i kupuju hartije od vrednosti kada je u pitanju država.

Mali je predstavio i izmene Zakona o elektronskom fakturisanju, a najvažnija izmena se odnosi na propisivanje novog roka za prelazak na novi sistem e-faktura. Izmenama je, kako je precizirao, predloženo da se privredi i javnom sektoru, zbog potrebe prilagođavanja na novi sistem elektronskih faktura, da prelazni rok do kraja aprila 2022. godine da se korisnici prilagode da izdaju i primaju elektronske fakture. Ono što ovaj zakon definiše jeste obaveza javnog subjekta da primi i čuva e-fakturu i da izdaje elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora.

On je ukazao na to da je za Srbiju izuzetno važan i proces e-fiskalizacije, ocenivši da se uspostavljanjem ovog sistema stvaraju uslovi za to da se povraćaj PDV-a vrši u istom danu ako se poklope ulazna i izlazna faktura, a to dodatno doprinosi njihovoj likvidnosti. Kada je reč o e-fiskalizaciji, ministar je rekao da je do sada približno 50.000 privrednih subjekata primilo subvencije iz budžeta Srbije za subvencionisanje fiskalnih uređaja, za šta je iz budžeta potrošeno 1,5 milijardi dinara. Takođe, u ovom trenutku postoji više od 50 sertifikovanih uređaja na tržištu, koji su na raspolaganju privredi.

Mali je, govoreći o Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mere dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije COVID-19, naveo da se ovim izmenama omogućava da preduzeća iz oblasti saobraćaja, ugostiteljstva i turizma nastave da uzimaju kredite od banaka pod povoljnim uslovima i uz garanciju države.

On je predstavio i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektulane svojine, čiji je predlagač Ministarstvo privrede. Njime se predlaže prenošenje nadležnosti za utvrđivanje postojanja povrede prava intelektualne svojine, a naročito prava na računarske programe (softver) i baze podataka, kao sporedne aktivnosti Poreske uprave, sa Poreske uprave Ministarstva finansija na Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunukacija, odnosno na tržišnu inspekciju.

Na skupštinskoj sednici se razmatra i Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam – Univerzitetska infrastruktura. Pred poslanicima će se naći i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekat izgradnje puta Loznica–Valjevo–Lazarevac, deonica puta Iverak–Lajkovac. Poslanici će se izjašnjavati i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here