Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić je izjavio da se ne usuđuje da prognozira rezultat predstojećeg referenduma o promeni Ustava s obzirom na to da su istraživanja pokazala da samo 8% stanovništva zna šta se menja i istakao da je stanje u pravosuđu višestruko loše, tako da ni ozbiljnija reforma ne bi brzo dovela do bilo kakvih pomaka.

Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić rekao je da promenama Ustava u delu pravosuđa nećemo dobiti nezavisno pravosuđe te da je uveren da je ovo pravosuđe koje imamo na prvom mestu politički zavisno zbog društva u kome funkcioniše, jer se ne poštuje aktuelni Ustav. Majić je istakao da postoji iskrena želja, ne bi bila potrebna promena Ustava, već bi se prekinulo sa napadima na sudije i diskriminacijom. Kakav rezultat očekuje na referendumu i kako će izgledati pravosuđe ukoliko se usvoje promene Ustava pitali smo sudiju Apelacionog suda Miodraga Majića.

Građani Srbije će se na referendumu 16. januara izjašnjavati o izmenama Ustava, u delu koji se odnosi na pravosuđe. Ukoliko se promene usvoje, prema tvrdnjama vlasti u Srbiji, politika će biti isključena iz izbora sudija i tužilaca, što će biti uslov za dalju reformu pravnog sistema i najznačajnija reforma u oblasti vladavine prava.

Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić je mišljenja da se Ustav ne menja u podeljenom društvu razorenih institucija u skupštini koja predstavlja samo jednu od političkih opcija, već da je za to potreban najširi društveni konsenzus. Iz tog razloga smatra da u situaciji kada su građani slabo obavešteni o tome šta se zapravo menja, kao i zbog lošeg stanja u kom se pravosuđe nalazi, reforma neće dovesti do pomaka ni na bolje ni na gore je se nisu stekli uslovi za ozbiljnu „popravku pravosuđa“.

Referendum u januaru 2022. godine biće prvi na kom će se glasati u skladu sa novim Zakonom o referendumu, pa tako neće biti potrebno da na njega izađe više od 50 odsto upisanih birača da bi se smatrao validnim, a građani Srbije će se izjašnjavati sa „da“ ili „ne“ na pitanje: „Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?