Zapad „škripi zubima“ na Rusiju jer će zbog naglog rasta cene gasa i nafte imati najveću korist od ekonomske krize, izjavio je ekonomista Ivan Pajović.

Ekonomista Ivan Pajović nedavno je u jednoj tv emisiji govorio o posledicama energetske krize koja sve više zahvata čitavu Evropu, ali i Aziju i objasnio kako će posledice svega toga biti tek vidljive na ekonomskom nivou. Kada i kakve posledice očekuje pitali smo Ivana Pajovića kog smo zamolili i da odgovori na pitanje ko ima korist od energetske krize.

Evropsko tržište nafte i rafinerije najviše su izloženi potencijalnim strožim zapadnim finansijskim sankcijama koje bi mogle uslediti u slučaju novog sukoba između Rusije i Ukrajine, preneo je magazin „Nedelja“ Nacionalnog naftnog komiteta Srbije. Otprilike polovina ruskog izvoza sirove nafte i naftnih derivata, trenutno oko 6,5 miliona barela po danu, šalje se u evropske zemlje gde oni čine otprilike četvrtinu ukupnog uvoza nafte i naftnih proizvoda.

Većina analitičara smatra da su izgledi za nove stroge sankcije koje bi pogodile isporuku ruske nafte u Evropu mali. Osim sirove nafte, Rusija je takođe važan dobavljač naftnih derivata za Evropu, u prvom redu polurafiniranog lož ulja, dizela i primarnog benzina.

Gostujući u emisiji Vaseljenske TV, ekonomista Ivan Pajović je rekao da Amerika ima za cilj da spreči Rusiju da trguje gasom po jako povoljnim cenama jer se trudi da proda svoj prirodni, pečeni naftni gas , koji je tri puta skuplji od ruskog. On je dodao da će se sve što se dešava unutar Evropske unije  odraziti i na nas iako nismo njen deo, da kriza tek stiže a da će najveće koristi od ove energetske krize imati Rusija.