Plodoredom protiv korova

0
29

Plodored, prostorna smena useva, je kompleksna agrotehnička mera i ima veliki značaj za smanjenje zakorovljenosti useva. Sa poljoprivrednog gledišta korovima se smatraju sve biljke, ne samo divlje već i kulturne, koje protiv volje poljoprivrednika rastu zajedno sa gajenim biljkama. U agrosferi,  na poljoprivrednim proizvodnim površinama, korov je svaka biljka koja nije cilj uzgoja.

Korovi nanose poljoprivredi višestruke i ogromne štete. Pre svega smanjuju prinos gajenih biljaka i poskupljuju poljoprivrednu proizvodnju zbog troškova njihovog suzbijanja; zauzimaju nadzemni i podzemni prostor, zasenjuju i guše gajene biljke; troše velike količine vode i mineralnih materija iz zemljišta, snižavaju temperaturu zemljišta i isušuju ga; otežavaju, a u nekim slučajevima onemogućavaju obradu zemljišta, i izvođenje agrotehničkih mera a mogu biti žarišta rasprostranjenja i prelazni domaćini štetočina i prouzrokovača biljnih bolesti.

Plodored kao mera suzbijanja korova, ne spada u direktne mere borbe, već kao kompleksna agrotehnička mera ima veliki značaj za smanjenje zakorovljenosti useva. Pozitivno delovanje plodoreda u suzbijanju korova sastoji se, u sprečavanju mogućnosti prekomerne zastupljenosti i širenja pojedinih vrsta korova i nagomilavanja njihovog semena i organa vegetativnog razmnožavanja u zemljištu što se normalno ostvaruje pri gajenju useva u monokulturi. Smenjivanjem useva, a samim tim i sistema i obrade zemljišta menjaju se i agroekološki faktori čime se uslovljava pojava samo određenih korovskih vrsta. Pri tome se eliminišu sve one vrste koje ne zakorovljuju dati usev.

Delovanje plodoreda pri suzbijanju korova može biti dvojak: fizički i alelopatski. Mehanizam fizičkog delovanja plodoreda u suzbijanju korova oslanja se uglavnom na konkurentske odnose korova i gajenih biljaka koji se ogledaju u zasenjivanju ili mehaničkom gušenju korova od strane gustih useva ili useva velike pokrovnosti, naročito ako su velike visine i bujnog rasta. Alelopatski način delovanja plodoreda na stanje zakorovljenosti i suzbijanje korova zasniva se na pojavi alelopatskih odnosa između korova i gajenih biljaka. Plodored ima velikog uticaja na intenzitet zakorovljenosti poljoprivrednih površina, a takođe pruža veće mogućnosti za borbu protiv korova herbicidima. Pravilnom smenom useva gustog sklopa (ječam, pšenica, uljana repica i dr.) i širokorednih jarih okopavina (kukuruz, soja, suncokret, i dr.) znatno se smanjuje prisustvo višegodišnjih i otpornih korova iz grupe geofita, a povećava broj vrsta terofita.

Savremena borba protiv korova mora počivati na poznavanju biologije i ekologije korovskih biljaka. Poznavanje biologije korovskih biljaka pruža mogućnost da se lako uoči u kojim su stadijumima razvića ove biljke otporne, odnosno neotporne prema sredstvima borbe protiv njih.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here