Ishrana jagnjadi

0
40

Ishrana jagnjadi je jedna od najvažnijih proizvodnih faza u ovčarstvu. Način ishrane zavisi od tipa proizvodnje, rasnog sastava stada i od vrste dostupnih hraniva. Faze rasta i ishrane jagnjadi se obično dele na 3 faze: fazu kada jagnje još uvek sisa mleko, fazu kada jagnje pređe na čvrstu hranu i završnu fazu ishrane.

Prva faza ishrane jagnjadi jeste kolostralna ishrana.  Ovo je najvažniji period ishrane jagnjadi iz više razloga. Tada jagnjad putem visokog sadržaja imunoglobulina stiču imunitet koji je veoma važan za njihov dalji razvoj. Količina kolostruma (prvo mleko) zavisi od energetskih potreba za zagrevanje organizma jagnjadi, pa tako u hladnijem periodu jagnjad imaju veću potrebu za energijom kako bi se zagrejao organizam i tada će popiti više kolostruma. Kvalitet i količina kolostruma zavise od ishrane ovaca. Ako su dobro hranjene i sa kvalitetnom hranom, lučiće više kvalitetnog kolostruma i samim tim dobićemo zdravu i kvalitetnu jagnjad.

Prvih 7-10 dana jagnjad konzumiraju isključivo kolostrum i mleko. Nakon toga jagnjadima se daje koncentrat sa 18% proteina i kvalitetno seno lucerke ili još bolje crvena detelina, trogotka (ima veću lisnu masu) što je veoma značajno za razvoj buraga. Sa uvođenjem suve hrane smanjuje se konzumiranje mleka i u četvrtoj nedelji jagnjad se mogu dojiti dva puta dnevno.

Vremenom mleko ima sve manji značaj, a suva hrana sve veći. U drugom mesecu može se uvesti silaža u obrok jagnjadi ili se ona privikavaju na zelenu hranu i pašu, u zavisnosti od godišnjeg doba, i na taj način se osposobljavaju da nakon tri meseca pređu na ishranu bez mleka. Najbolja hrana za odlučenu priplodnu jagnjad je paša, a uz nju treba obezbediti i koncentrat.

U periodu od 3-8 nedelja karakterističan je brz porast jagnjadi i tada bi oni trebalo da pojedu oko 200 gr koncentrata sa 16% proteina, a sena oko 100-150 gr. U periodu od 8-12 nedelje dnevna konzumacija iznosi oko 500-800 gr koncentrata sa 14% proteina i oko 400 gr sena. Ukoliko se jagnjad hrane količinom hrane koja iznosi 3–4 % njihove tijelesne mase, trebalo bi da imaju dnevni prirast od 300 do 500 gr.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here