Na 14. februar u pojedinim delovima Srbije vinogradari izlaze pre Sunca u svoje vinograde ne bi li im godina bila uspešna. Orežu nekoliko čokota i zaliju ih vinom. Veruje se da se rad u vinogradima poredi sa mukama Svetog Trifuna i njegovom nepokolebljivošću i istrajnošću pri hrišćanskoj religiji.

Svaka oblast Srbije ima svoja neka pravila koja vinogradari nauče od svojih predaka. Obično tog dana se poziva sveštenik, koji uradi crkvenu molitvu, zamoli se da godina bude što bolja, rodnija, zaštićena od spoljnih uticaja. Posle toga bi valjalo početi rezidbu, odnosno pripremiti vinograd za sledeći rok. Obično vinogradari tog dana orežu u skladu s tim koliki bi prinos želeli da imaju. Neko će orezati dva čokota, neko manje, ili više. Poznato je i šta je ono što vinari ne žele u svojim vinogradima u predstojećoj sezoni, a to su pepelnica, plesan, razne zaraze, nevreme, grad, a s time i veliki troškovi. S druge strane, ni puno Sunca ne valja, a s njim i prezrevanje ploda. Svi vinogradari požele umereno vreme i ravnomernu godinu. Vinograd je najveća fabrika pred otvorenim nebom i sve zavisi kakva će biti klimatska situacija, a sadašnju klimatsku situaciju vinogradari ocenjuju kao nepovoljnu. Kada je reč o prethodnoj godini, bila je šarenolika, u zavisnosti o kom području je reč, ali iako se pokazala uspešnom, ne može se sigurno reći da li će po kvalitetu parirati dobrim berbama kao što su viđene 2012, 2015. i 2016. godine.

Vinova loza, inteligentna biljka, koja podnosi temperaturu i do minus dvadeset ima iza sebe blagu zimu, bez perioda velikih minusa i gotovo bez perioda snežnog pokrivača. Pregledno lastara i pupoljaka ustanovljeno je da je loza odlično prezimila i da za sada nema nikakvih posebnih problema. Za pokretanje vegetacije potrebno je da spoljašnja temperature bude u kontinuitetu iznad deset stepeni.

Širom Srbije praznuje se u obilnoj gozbi, jer se ovaj datum uzima za jednu od važnijih prekretnica u sezonskim poslovima. Ovaj dan se smatra i periodom kada se najavljuje proleće, i postoje mnogobrojna verovanja da vreme na taj dan prognozira kakva će biti godina. Na primer, u slučaju snežnih padavina, godina će biti uspešna i obilna kišom.