Pavlović – Ustavne promene u oblasti pravosuđa su najveći pomak koji smo napravili do sada

0
29

Prema mišljenju advokata Branka Pavlovića, ustavne promene u oblasti pravosuđa su veliki iskorak u dobrom pravcu koji će omogućiti efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala.

Promenom dela najvišeg pravnog akta predviđeno je da se sudije ne biraju najpre na tri godine, već sudijska funkcija postaje stalna i traje od izbora do kraja radnog veka, ako sudiji zbog nečeg drugog ne prestane funkcija. Sudije više neće birati Skupština, već Visoki savet sudstva sa 11 članova. Umesto dosadašnjih tužilaca i zamenika tužilaca, sada će se oni zvati glavni javni tužilac i javni tužilac, a tužioce neće više birati Skupština, već Visoki savet tužilaštva sa 11 članova. Kako ocenjuje ove promene i da li su one dobre ili loše za pravosuđe u Srbiji pitali smo advokata Branka Pavlovića.

Ustavna reforma u oblasti pravosuđa ima uglavnom posredan uticaj na borbu protiv korupcije, usled činjenice da se najvećim delom ustavne norme ne primenjuju direktno, već da krajnji efekti zavise od zakonskih rešenja koja tek treba da se napišu.

Među ustavnim amandmanima ima onih koji povećavaju šanse da pravosuđe doprinese borbi protiv korupcije, ali i rešenja koja donose nove rizike za korupciju. Smanjuju se mogućnosti za vršenje direktnog političkog uticaja na sudije i tužioce, kroz postupak njihovog izbora a još veću potencijalnu korist donosi stvaranje ustavnih osnova za jačanje samostalnosti dosadašnjih zamenika javnih tužilaca. S druge strane, smanjene su mogućnosti za utvrđivanje odgovornosti članova pravosudnih saveta, kako za loš rad, tako i za eventualna krivična dela, jer su preširoka zakonska pravila o njihovom imunitetu kod odlučivanja sada postala ustavna norma.

Advokat Branko Pavlović smatra da su ustavne promene u oblasti pravosuđa veliki iskorak u dobrom pravcu koji će omogućiti efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here