Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović sastao se danas sa načelnicima regionalnih centara Ministarstva odbrane u Novom Sadu, sa kojima je razgovarao o radu i zadacima centara za naredni period.

Ministar odbrane Nebojša Stefanović je na sastanku sa načelnicima regionalnih centara Ministarstva odbrane u Novom Sadu istakao da je ovogodišnji odziv za dobrovoljno služenje vojnog roka za martovsku klasu najbolji u poslednjih pet godina, jer se do sada već prijavilo 670 kandidata, a ima i 112 kandidata za Kurs rezervnih oficira, što pokazuje da se mladi ljudi sve više opredeljuju da služe svojoj zemlji.

Tokom sastanka, načelnik Uprave za obaveze odbrane pukovnik Dragan Kotarlić informisao je ministra odbrane o stepenu realizacije zadataka u nadležnosti te Uprave, poput vojne, radne, materijalne obaveze, ali i o poslovima mobilizacije, dobrovoljnom služenju vojnog roka i obučavanju građana. Govoreći o temama iz domena rada tog Centra, načelnik Regionalnog centra Ministarstva odbrane Novi Sad pukovnik Miodrag Nadlački posebno se osvrnuo na aktivnosti koje su obeležile period za nama u vezi sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka i promocijom vojnog poziva.

Regionalni centar Ministartsva odbrane Novi Sad kao teritorijalni organ Ministarstva odbrane vrši poslove iz delokruga Ministarstva odbrane za teritoriju AP Vojvodina i namenjen je za obavljanje poslova koji se odnose na civilnu odbranu, planiranje priprema za odbranu i izvršavanje vojne, radne i materijalne obaveze.