Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1,2 miliona dinara.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a rok za podnošenje prijave je 21. novembar. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1,2 miliona dinara. Pravo učešća na konkursu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju propisane uslove za učešće. Neki od uslova koji moraju podnosioci prijave da ispunjavaju su da su punoletni državljani Srbije, da nemaju navršenih 45 godina, da nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina i da nisu u postupku odobravanja kredita za kupovinu i adaptaciju nekretnina, da nisu osuđivani… Seoska kuća sa okućnicom može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Srbije, osim u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo je u svojoj izjavi naglasio da se ovim projektom aktiviraju resursi Srbije na selu, koji su ranije bili zapušteni.

Milan Prostran, član Nacionalnog tima za preporod sela Srbije je istakao da je cilj ovog konkursa da vrati mlade ljude na selo, ali i da se resursi koji su zapušteni bolje koriste.

Prijava i prateća dokumentacija šalju se preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstva za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina 2a, sa naznakom Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.