U Pokrajinskoj vladi potpisan je Sporazum između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Razvojnog fonda AP Vojvodine o subvencionisanju troškova naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima Fonda u oblasti turizma.

Sporazum između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Razvojnog fonda AP Vojvodine, na osnovu kojeg Sekretarijat subvencioniše troškove naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima Fonda u oblasti turizma, poptisan je danas u Pokrajinskoj vladi. Troškovi koje subvencioniše Sekretarijat u iznosu od tri miliona dinara odnose se na konkurse za dugoročne kredite za razvoj turizma i posebno seoskog turizma, koje raspisuje Razvojni fond Vojvodine u 2022. godini, u cilju povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta. Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević i direktor Fonda Goran Savić.

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine istakao je da se ova kreditna linija u saradnji sa Sekretarijatom sprovodi već dugi niz godina veoma uspešno, te da je doprinela povećanju i unapređenju turističkih potencijala u AP Vojvodini.

Korisnici ovih kredita mogu biti pravna lica i preduzetnici, odnosno mikro, mala i srednja pravna lica, za iznose od 300.000 do 20 miliona dinara po subvenciji, uz sopstveno učešće od 20 odsto ukupne vrednosti projekta. Pored toga, konkursom namenjenim fizičkim licima, nosiocima komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine sa aktivnim statusom, predviđena su sredstva u iznosu od 300.000 do 10 miliona dinara po subvenciji, sa istovetnim uslovima kao i za pravna lica.