Direktor kampanje Kreni-Promeni Savo Manojlović izjavio je da aktuelna vlast  treba da posluša akademike, profesore i naučnike koji jasno ukazuju na to da je potrebno zabraniti iskopavanje i eksploataciju bora i litijuma na teritoriji cele Srbije.

Više desetina naučnika i profesora potpisalo je apel Skupštini Srbije da odmah, pre izbora najavljenih za početak aprila, uvede moratorijum na istraživanje i rudarenje bora i litijuma u Srbiji, saopštio je predstavnik pokreta „Kreni – promeni“ Savo Manojlović. Naučnici i stručnjaci u apelu su naglasili da podržavaju kolege akademike i sugrađane i da zahtevaju od poslanika Skupštine Srbije da postupe „u narodnom interesu, a ne u interesu inostranih kompanija“. Koliko je značajna podrška naučnika i profesora i koliko je važno da zabrana iskopavanja litijuma važi na teritoriji cele Srbije pitali smo Sava Manojlovića, direktora kampanje Kreni promeni.

Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) nedavno je predstavila zbornik „Projekat Jadar – šta je poznato?“, u kome su objavljena izlaganja sa istoimenog skupa održanog prošle godine, kao i prepiska SANU sa nadležnim institucijama oko rudnika litijuma. Ovom prilikom je istaknuto  da se može očekivati sve veći pritisak investitora da minerale iz naše zemlje dobiju što jeftinije i uz devastirajuće efekte kao i da postoji velika opasnost od velikih, finansijski moćnih stranih kompanija, koje utiču na odluke vlasti.

Na osnovu brojnih radova zaključeno je da realizacija projekta Jadar vodi masivnoj devastaciji prostora, promeni predela, degradaciji biodiverziteta i voda, te raseljavanju stanovništva, prestanku poljoprivrednih aktivnosti i permanentnom riziku za okolna sela i Loznicu, te  istaknuto da prioritetni interes Srbije mora da bude suzbijanje zagađenja, održivo korišćenje prirodnih resursa, uz očuvanje životne sredine za sadašnje i buduće generacije.

Prilikom predstavljanja zbornika „Projekat Jadar – šta je poznato? je naglašeno da je za ovaj projekat izostao projekat remedijacije, a kao razlog izostanka spoment je nemar ili namera, dok se u pristanku države na samo rudnu rentu vidi dobrovoljni pristanak na kolonijalni status.

Direktor kampanje Kreni-Promeni Savo Manojlović najavio je da će tokom izborne kampanje prikupljati potpise za novu narodnu inicijativu kojom će se tražiti zabrana istraživanja i iskopavanja litijuma i bora u celoj Srbiji i da će paralelno s tim početi i karavan protesta po celoj zemlji.