Režiser, književnik i publicista Dragoslav Bokan je izjavio da je za ulazak Srbije u ekonomsku i stratešku zajednicu sa Rusijom i Belorusijom potrebno ispuniti neke preduslove i da je to za sada tema koja pripada nekoj daljoj budućnosti.

Miloljub Albijanić, potpredsednik Zdrave Srbije je izjavio da nova Narodna skupština čim se konstituiše mora da reaktivira odluku od pre 23 godine našeg saveznog parlamenta o ulasku Srbije u ekonomsku i stratešku zajednicu sa Rusijom i Belorusijom. Koliko bi Srbiji značio savez sa Rusijom i Belorusijom, a koliko joj znači okretanje Briselu pitali smo Dragoslava Bokana.

Potpredsednik Zdrave Srbije, Miloljub Albijanić  je govoreći o revidiranju odluke o ulasku Srbije u ekonomsku i stratešku zajednicu sa Rusijom i Belorusijom između ostalog istakao da Srbija treba da se okrene onima koji je žele u zajednici i koji kao ulaznicu neće tražiti da se odrekne Kosova i Metohije i Republike Srpske.

Odgovarajući na pitanje koliko bi Srbiji značio savez sa ove dve zemlje, režiser, književnik i publicista Dragoslav Bokan je rekao da pored tradicionalnih veza koje će večno postojati, za ekonomske i političke veze u okviru saveza je potrebno da budu ispunjeni i neki drugi preduslovi ali da to za sada pripada nekoj daljoj budućnosti.