Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će svi učenici četvrtih razreda srednjih škola od 5. do 8. aprila učestvovati u drugom pilotiranju državne mature, a testiranje će biti organizovano u više od 500 gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola.

Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola od 5. do 8. aprila učestvovaće u drugom pilotiranju državne mature, a testove će polagati učenici više od 500 gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola i učenici koji se trenutno nalaze u Istraživačkoj stanici Petnica. Testovi će imati do 40 zadataka, a vreme za izradu testa biće 180 minuta. U pilotiranju učestvuju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, uz prilagođavanje uslova polaganja ispita.  Cilj pilotiranja jeste provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita. Prva generacija učenika četvrtih razreda srednjih škola polagaće državnu maturu 2024. godine. Za potrebe pilotiranja štampano je više od 150 hiljada testova koji su prethodnih dana dostavljeni na 28 punktova na kojima su ih preuzimali direktori škola. U pilotiranju će učestvovati više od 52.000 učenika, među kojima je i približno 2.000 učenika koji će testove polagati na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

Učenici će polagati najviše tri ispita. Obavezni su srpski, odnosno maternji jezik i matematika, izuzev za one učenike koji su matematiku učili samo u prvoj i drugoj godini. Svi gimnazijalci polagaće i treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u ovo pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno-teorijski test.

Iako ovo pilotiranje nema za cilj proveru znanja učenika, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je preporuku školama da nastavnici mogu učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu da upišu ocenu u dnevnik, dok se loši rezultati neće evidentirati.

Evropska unija pruža podršku resornom ministarstvu za uvođenje državne mature u srednje obrazovanje sa više od četiri miliona evra jer državna matura vodi kvalitetnijem i pravednijem sistemu obrazovanja. Pored objektivnijeg vrednovanja znanja i kompetencija učenika, ovom reformom stvara se i ravnopravniji pristup visokom obrazovanju za mlade ljude.