Faktori za brzo i pravilno klijanje i nicanje krompira

0
127

Mnogo je faktora koji deluju na brzinu klijanja i nicanja krompira. Evo na šta treba obratiti pažnju.

Posle sadnje, krtole krompira se prekrivaju zemljom kako bi im se osigurali povoljni uslovi za razvoj novih biljaka. Brzom nicanju će doprineti naklijavanje i dobro formirane klice, ali i uslovi. Okca na krtolama se aktiviraju ako je temperatura veća od 5ºC. Naklijali krompir niče za oko sedmicu dana ranije od klasično posađenog. Ne obavljati sadnju u hladno zemljište. Optimalna temperatura za sadnju je kada se ono na dubini oko 10 cm zagreje na 8ºC jer se tada intenzivira klijanje krtola. Što je ona viša, dolazi do bržeg nicanja pod uslovom da je dovoljno vlage. U zavisnosti od uslova, mlade biljke se pojavljuju u proseku za 21 dan. Kada je toplije, sa dovoljno vlage, niče već za 14 dana, a pri nižim temperaturama period nicanja traje i do 28 dana. Iznikle biljke su osetljive na mraz, ali isto tako, krtole prestaju da se formiraju i rastu ako je temperatura zemljišta iznad 28º C.

Ovo je povrtna vrsta koja se prilagođava različitim tipovima zemljišta i uslovima, ali se može desiti da je nicanje slabo ili da u potpunosti izostane. Zato je potrebno odabrati kvalitetan semenski materijal bez simptoma bolesti, delovanja štetočina i oštećenja. Sadnju ne treba obavljati u hladno i prevlažno zemljište, kada je niska temperatura vazduha. Isto tako, neće doći do nicanja ako je suvo, a tada će biti potrebno i zalivanje.  Na brzinu nicanja uticaj će imati i dubina sadnje. Sitnije krtole se stavljaju pliće, a ukoliko imaju težinu ispod 40 gr ne treba ih ni saditi. Na lakšim i propusnijim tipovima zemljišta dubina je veća, oko 10 do 12 cm. Na ilovastom je dubina od sedam do osam centimetara.

Preduboko posađen krompir će sporije i neujednačeno nići, a čak može doći do izostajanja nicanja. Kada je dubina sadnje od 20 do 25 cm za nicanje će trebati i do mesec dana i to samo uz optimalne uslove, dovoljno vlage i toplote. Ako smo obavili naklijavanje, klice treba da budu debele i kratke, od tri do pet centimetara. Duge i tanke klice treba ukloniti, jer one mogu biti uzrok trulenja i propadanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here