Vlada Srbije je izdvojila ukupno 500 miliona dinara bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u 2022. godini. U ovoj godini dodeljeno je 65 seoskih kuća za 8 mladih poljoprivrednika, 12 samohranih roditelja i 45 porodica sa teritorije čitave Srbije.

Ministar za brigu o selu potpisao je danas 65 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Pravo učešća na javnom konkursu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju sve propisane uslove za učešće. Maksimalni iznos predviđen za kupovinu jedne seoske kuće sa okućnicom je 1,2 miliona dinara, a kako navode u Vladi Srbije, interesovanje za te subvencije je ogromno. Sredstva se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

U prošlom ciklusu dodeljena je 651 seoska kuća sa okućnicom u 100 jedinica lokalnih samouprava. Najjeftinija nekretnina, od sada dodeljenih, košta 588.168 dinara i nalazi se u selu Bačko Gradište u Opštini Bečej, ima 67 kvadrata i okućnicu od 2,64 ara. Maksimalan iznos od 1,2 miliona dinara dostigle su seoske kuće u opštinama Apatin (selo Svilojevo), Bač (sela Selenča, Vajska, Plavna, Bačko Novo Selo i Bođani) i Bačka Palanka (sela Tovariševo i Silbaš). U Mionici je za isti iznos od 1,2 miliona dinara, u selu Planinica kupljena kuća sa najvećom okućnicom od 1,88 hektara. Najveća seoska kuća ovog puta nalazi se u Odžacima, u selu Bački Brestovac i ima 336 kvadrata.

Bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave nakon zaključivanja ugovora o njihovoj dodeli između ministarstva, nadležne lokalne samouprave i podnosioca prijave kome su odobrene subvencije. Jedinica lokalne samouprave nema svojstvo kupca i ne stiče pravo svojine na nepokretnosti. Korisnici bespovratnih sredstava su u obavezi da u roku od 20 dana od dana zaključivanja ugovora uđu u posed nepokretnosti i izvrše promenu prebivališta.