Kako se suzbija sjajnik uljane repice

0
70

Štete koje čini Sjajnik uljane repice mogu dostići i 50% od prinosa. Ova značajna štetočina uljane repice prezimljava kao odrastao insekt i na proleće čim temperatura zemljišta bude veća od 8ºC a vazduha 12ºC može se naći na cvetovima maslačka.

Sjajnik uljane repice ima jednu generaciju godišnje. Na uljanu repicu prelazi kad se formiraju cvetni pupoljci i hrani se polenom. Napadnuti cvetovi pupoljci se ne otvore već se osuše. Iz položenih jaja izmile larve, koje se, takođe, hrane polenom. Kad su otvoreni cvetovi štete su zanemarljive. Odrasli insekti se javljaju obično u aprilu i maju. Veće štete nastaju kad je fenofaza pupoljaka dugotrajna, a toplo vreme prouzrokuje raniju pojavu imaga. Štete se manifestuju i na vršnim cvastima, a često se simptomi mešaju sa uticajem suše – u ovom slučaju sušenje cvasti je od donjih prema gore. Pragovi štetnosti u fenofazama su: početak obrazovanja pupoljaka – 0,8 imaga/cvasti; pupoljci zbijeni u cvasti – 1-1,5 imaga/cvasti; početak izdvajanja pupoljaka u cvasti – 2-3 imaga/cvasti.

Suizbijanje se izvodi u jednom ili dva tretmana. Za suzbijanje se koriste preparati na bazi piretroida: deltametrin, alfacipermetrin, bifentrin i sl. koji su otrovni za oprašivače pa bi ih trebalo koristiti za suzbijanje pre otvaranja cvetova. Efikasni su i na nižim temperaturama. Drugo tretiranje protiv sjajnika uljane repice je neophodno uraditi ako je prvo urađeno ranije i ako posle tretmana padnu jake kiše. Deset dana posle prvog tretmana mogu se koristiti preparati na bazi fosalona, koji su neotrovni za pčele. Tretmanima protiv repičinog sjajnika suzbijaju se i pipe uljane repice, velika i mala i rilaš kupusne ljuske.

Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina. Ukoliko se registruje: 0,5 do 1 imaga repičinog sjajnika po biljci, 2 do 3 imaga male repičine pipe po metru kvadratnom, 2 do 4 imaga velike repičine pipe na 10 biljaka neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite. Preporuka proizvođačima je da nakon prolaska hladnog i kišnog talasa, u najtoplijem delu dana pregledaju useve uljane repice. Ukoliko se pri pregledu utvrdi prisustvo 1 imaga / 1 cvasti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida. U periodu cvetanja  zabranjena je primena insekticida! Prilikom zaštite uljane repice od repičinog sjajnika potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here