Evidencija sezonskih radnika u elektronskom sistemu za pojednostavljenu prijavu

0
41

Više od 61.000 sezonskih radnika u poljoprivredi evidentirano je od početka 2019. u elektronskom sistemu za pojednostavljenu prijavu.

Nakon tri godine primene, sistem za prijavu sezonskih radnika je najviše zaživeo u Vojvodini. Novi Sad je na prvom mestu sa više od 60 aktivnih poslodavaca, a slede Sombor i Subotica, prema evidenciji sa portala sezonskiradnici.gov.rs. NALED-ova analiza prve tri godine reforme u ovoj oblasti pokazuje da broj prijavljenih sezonaca iz godine u godinu raste. Tokom 2019. bilo je evidentirano 28.407 radnika, sledeće 32.906, a prošle godine 38.501 radnik odnosno 48% sezonaca, koliko zvanična statistika procenjuje da ih ima u Srbiji. Kada se to uporedi sa 2018. kada je ugovor imalo tek nešto više od 3.500 radnika odnosno oko 5%, evidentno je da je nova procedura pomogla suzbijanju rada na crno u ovoj oblasti.

Međutim, u odnosu na Vojvodinu, onlajn registraciju sezonaca u poljoprivredi, poslodavci iz drugih krajeva Srbije koriste primetno manje, a razlozi najčešće leže u nedovoljnoj informisanosti i poznavanju benefita koje obe strane imaju. Ovim povodom, NALED je uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi  GIZ pokrenuo dodatnu promociju sistema koji je predstavljen putem info dana u Novom Sadu, Nišu i Čačku. Osim što je olakšao proces prijave poslodavcima, ovaj zakon je puno pomogao i radnicima, jer im je dao veća prava nego što imaju po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. To je pre svega zadržavanje prava na socijalna davanja ili porodičnu penziju, a s obzirom na to da su mnogi sezonski radnici korisnici tih primanja, i sami su tražili da ne budu prijavljeni kako ih ne bi izgubili. Primanje ovih naknada se ne obustavlja tokom angažmana na sezonskim poslovima u poljoprivredi putem portala, a radnici se ne brišu sa evidencija nezaposlenih. Na info danima se u razgovoru sa učesnicima otvorilo i pitanje mogućnosti, ali i potreba da lokalni centri za socijalni rad i filijale nacionalne službe za zapošljavanje budu adekvatnije informisani o pravima koja sezonski radnici stiču prijavljenim angažovanjem putem portala. Jedan od češćih predloga poslodavaca na info sesijama bila je mogućnost uračunavanja angažmana sezonaca kao osnov prilikom apliciranja za subvencije u poljoprivredi. Predlog je upućen Upravi za agrarna plaćanja i prijava angažovanja putem portala trebalo bi da postane dokaz o legalnom angažovanju, kao dodatnom kriterijumu koji bi mogao biti uračunat prilikom subvencionisanja.

Analiza podataka portala sezonskiradnici.gov.rs pokazuje da su elektronsku prijavu sezonskih radnika koristila ukupno 583 poslodavca u poslednje tri godine, a za radnike koje su angažovali, u budžet su uplatili 895 miliona dinara na ime poreza i doprinosa. Opterećenje poslodavaca ove godine iznosi oko 380 dinara po danu angažmana za jednog radnika. Koliko je reforma angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi bila uspešna, govori u prilog činjenica da sredinom aprila predstavnici državnih institucija Severne Makedonije dolaze u Srbiju, kako bi dobra rešenja preneli u svoje zakonodavstvo.

Predstavnici Ministarstva poljoprivede, Ministarstva rada, Zavoda za zapošljavanje i ostalih relevantnih resora imaće priliku da se, tokom posete, iz prve ruke informišu o načinu na koji je sistem uspostavljen u Srbiji, sa kakvim preprekama su se suočavale institucije, ali i o praćenju implementacije sistema.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here