Pedeset i jedno vatrogasno društvo sa teritorije AP Vojvodine dobilo je danas ukupno 20 miliona dinara bespovratnih sredstava za opremanje službi za gašenje požara na poljoprivrednom zemljištu.

Predstavnicima vatrogasnih društava ugovore o dodeli subvencija za nabavku opreme za službe gašenja požara na poljoprivrednom zemljištu uručio je pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić,  koji je istakao da je Pokrajinska vlada i ove godine, preko resornog sekretarijata, subvencionisala nabavku neophodne opreme za vatrogasna društva, s ciljem da se unaprede njihove aktivnosti i pomogne rad na terenu.

Na konkursu su, pored nabavke opreme, podržani i programi koji treba da doprinesu podizanju svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava, povećanju nivoa znanja i veština njihovih pripadnika, te popularizaciji dobrovoljnog vatrogastva.