Pokrajinska Vlada potpisala je ugovore o stručnoj praksi sa studentima koji su imali najviši prosek na studijama. Oni će imati godinu dana priliku da usavrše svoja znanja u praksi a za to će dobijati 60.000 dinara mesečno.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore o finansiranju stručne prakse u pokrajinskim institucijama za 11 najboljih studenata koji su u protekloj kalendarskoj godini diplomirali na fakultetima sa sedištem u AP Vojvodini, a koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bez radnog iskustva.

Ova mera, koja se realizuje u cilju stručnog osposobljavanja najboljih diplomiranih studenata, sprovodi se drugu godinu zaredom, u okviru Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u AP Vojvodini, koji je donela Pokrajinska vlada.

Zahvalivši Pokrajinskoj vladi na ukazanoj prilici, Andriana Pavlović, diplomirana ekonomistkinja Ekonomskog fakulteta u Subotici sa prosečnom ocenom 9,61, koja će stručnu praksu obavljati u Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, istakla je da je ovaj program podrške veoma značajan jer je dobila šansu da stekne radno iskustvo koje je neophodno za budućnost.

U pokrajinskim organima i stručnim službama Pokrajinske vlade, kao i u javnim službama čiji je osnivač AP Vojvodina, stručnu praksu u 2022. godini obavljaće i Ana Đoković, diplomirana inženjerka pejzažne arhitekture, koja je studije na Poljoprivrednom fakultetu završila sa prosečnom ocenom 9,90, Nikola Kukić, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture, koji je studije završio sa prosečnom ocenom 9,88, i Sofija Vla, diplomirana ekonomistkinja sa prosekom 9,58.

Plaćenu stručnu praksu dobila je i Lenka Istijanović, diplomirana turizmološkinja, koja je studije na Prirodno-matematičkom fakultetu završila sa prosečnom ocenom 9,86, Verica Grković, diplomirana hemičarka, koja je studije, takođe na PMF-u, završila sa prosečnom ocenom 10,00, Nikolina Perlić, diplomirana biološkinja, koja je isti fakultet završila sa prosečnom ocenom 10,00, kao i Jovana Brusin, diplomirana ekonomistkinja, koja je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu završila sa najvišom prosečnom ocenom – 10,00.

Stipendisti su i Vladimir Papić, diplomirani filolog, koji je studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu završio sa prosečnom ocenom 9,98, Dejana Kopuz, diplomirana menadžerka, koja je studije turizma na Prirodno-matematičkom fakultetu završila sa prosečnom ocenom 9,93, Svetlana Tepavac, diplomirana menadžerka, koja je, na istom smeru na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta studije završila sa prosečnom ocenom 9,91.

Događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.