Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglih lica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za njenu popravku ili adaptaciju.

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava izbegla lica, koja imaju ili su ukinula izbeglički status, sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina da je raspisan javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciji predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji grada Zrenjanina.

Prijave na javni poziv se podnose od 16. juna do 15. jula ove godine. Tekst javnog poziva i prijavni obrazac objavljeni su na sajtu grada Zrenjanina, a sve dodatne informacije i potrebni obrasci mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina ili na broj telefona 023/315-01-86.