Počelo je prijavljivanje za upis na fakultet

0
19

Prijavljivanje za upis na fakultet počelo je danas, a prijemne ispite budući brucoši polagaće naredne sedmice. Na prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija na teret budžeta, po odluci Vlade, biće upisano 18.098 studenata.

Danas je počelo prijavljivanje za upis na fakultete. Na teret budžeta biće upisano 18.098 studenata dok svaki fakultet donosi odluku o broju samofinansirajućih studenata. Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija i integrisanih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta sa numeričkim ocenama u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi, prilikom konkurisanja na visokoškolske ustanove iz polja umetnosti, podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu. Po ovom osnovu kandidat može steći na visokoškolskim ustanovama iz polja umetnosti najmanje 8, a najviše 20 bodova. Prosečne ocene i opšti uspeh u srednjoj školi računaju se po pravilima zaokruživanja na dve decimale. Na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, kandidat može steći od 0 do 60 bodova, odnosno od 0 do 80 bodova na Fakultetu umetnosti. Kandidat je položio prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu ostvari najmanje 14 bodova.

Kandidat se može upisati u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis studenata koji se finansira iz budžeta i ako ostvari više od 50 bodova.  Kandidat se može upisati u statusu studenta koji se sam finansira ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis studenata koji se sami finansiraju i ako ostvari najmanje 30 bodova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here