Zahtevi za podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

0
115

Zahtevi za podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za grla koja su predata klanici ili izvezena mogu se podneti do kraja jula. Uslov je da su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne godine do 30. juna tekuće godine.

Pravilnik za podsticaje u stočarstvu, za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi još uvek je aktuelan za tekuću godinu, i poljoprivrednici mogu do 31. jula podneti zahteve za ostvarivanje prava na te podsticaje. Uslov je da su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne godine do 30. juna tekuće godine. Pravo na podsticaje imaju fizička lica kao nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pravna lica i preduzetnici. Za svaku vrstu tovnih grla podnosi se posebno zahtev za podsticaje, a za istu vrstu grla se podnosi najviše tri zahteva godišnje.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje u stočarstvu za: tov junadi – za najmanje tri grla po podnetom zahtevu, tov svinja – za najviše 5.000 grla po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu u toku jedne godine. Iznosi podsticaja po grlu su sledeći: junad – 15.000 din, svinje – 1.000 din, jagnjad – 2.000 din i jarad – 2.000 din.

Podsticaji za tov se ostvaruju na osnovu zahteva koji se šalje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja. Uz zahtev za podsticajeza grla predata klanici, podnosi se prijemnica za otkupljena grla sa specifikacijom grla za koje se podnosi zahtev, overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora.

Što se tiče grla koja su izvezena na teritoriju AP Kosovo i Metohija podnosi se: otkupni list ili priznanica na ime podnosioca zahteva izdata od strane lica koje je registrovano za otkup i izvoz, odnosno prevoz na teritoriju AP Kosovo i Metohija i koje je izvršilo izvoz tovnih grla; kopija međunarodne veterinarske potrvde (sertfikat); dodatak veterinarsko-sanitarnom uverenju, potvrda o zdravstvenom stanju pošiljaka životinja za transport i spisak grla koja su izvezena, odnosno upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija sa podacima o identifikacionom broju grla, overeni od strane veterinarskog inspektora, kao i kopija jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak, koja nije potrebna za grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here