Rеpublički zavod za statistiku objavio je Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine.

Popisivanje stanovništva trajaće ceo oktobar, a pripreme su uveliko u toku. Danas su počele elektronske prijave za zainteresovane instruktore i trajaće do 3. jula. Elеktronska prijava može se popuniti na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs. Opšti uslovi kojе kandidat trеba da ispuni: da ima državljanstvo Rеpublikе Srbijе, prеbivalištе ili prijavljеno boravištе u Rеpublici Srbiji; najmanjе 18 godina starosti u trеnutku popunjavanja prijavе; stеčеno najmanjе čеtvorogodišnjе srеdnjе obrazovanjе; da nijе osuđivan, da protiv njеga nijе pokrеnuta istraga niti sе protiv njеga vodi krivični postupak. Posеbni uslovi kojе kandidat trеba da ispuni su: poznavanjе rada na računaru (MS Office, intеrnеt) – prеdviđеno jе tеstiranjе kandidata; mogućnost korišćеnja sopstvеnog računara i pristup intеrnеtu tokom pеrioda angažovanja.

Instruktori imaju obavezu da prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikacijama za prikupljanje podataka i monitoring, sprovedu petodnevnu obuku kandidata za popisivače, i da na teritoriji za koju su zaduženi prate tok popisivanja, kontrolišu rad popisivača koji su im dodeljeni, daju im potrebna uputstva i pomažu im u radu i rešavanju spornih situacija tokom popisivanja. Jedan instruktor je, u proseku, zadužen za monitoring rada sedam popisivača.

U narednih mesec dana na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i Zavoda za statistiku će biti objavljen javni poziv za onlajn prijavljivanje popisivača. Zatim sledi petodnevna obuka i test. Popisivač mora biti punoletno lice, da ima najmanje završenu trogodišnju srednju školu, da nije osuđivan, da je državljanin Srbije, da zna da radi na računaru i da se prijavljuje da radi u mestu u kom živi, a izuzetak su studenti, pošto je oktobar mesec ispitnih rokova, za njih je dozvoljeno i da rade u mestu u kojem borave.

Popis će funkcionisati po istom principu kao i prethodni. Popisivači idu od vrata do vrata, ali biće i nekoliko novina. U ovom popisu koristiće elektronske obrasce, popisivači će nositi laptopove, gde je aplikacija za unošenje obrazaca. Jedan obrazac je za građanina, odnosno državljanina Srbije, a drugi za domaćinstvo i stan.  Značajnijih promena u smislu sadržaja i pitanja neće biti. Popis po domaćinstvu, procenjuju iz Zavoda u proseku će trajati oko 20 minuta. U zavisnosti od količine popunjenih obrazaca zavisi i zarada koju popisivač može da ostvari. Procena Zavoda je da bi to moglo biti na nivou prosečne neto zarade u Srbiji. Takođe, u Zavodu naglašavaju da će se podaci koristiti isključivo u statističke svrhe i da se ne mogu ustupati drugima. I dalje važi pravilo da građani nisu dužni da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti i verosipovesti.