Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović dodelio je danas ugovore u oblasti zapošljavanja po osnovu konkursa za samozapošljavanje, za zapošljavanje nezaposlenih lica i za sprovođenje javnih radova. Zahvaljujući merama Pokrajinske vlade, 174 lica iz Vojvodine ove godine su dobila posao i šansu da zajedno sa svojim porodicama grade budućnost.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović dodelio je danas ugovore u oblasti zapošljavanja po osnovu konkursa za samozapošljavanje, za zapošljavanje nezaposlenih lica i za sprovođenje javnih radova. Reč je o sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja na osnovu Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u AP Vojvodini za 2022. godinu, koji je Pokrajinska vlada usvojila početkom godine, kako bi se omogućilo povećanje zaposlenosti u Pokrajini.

Preko Sekretarijata za privredu i turizam za finansiranje javnih radova podržani su projekti 22 udruženja u okviru kojih je angažovano 50 nezaposlenih lica, i za te namene je utrošeno 7,4 miliona dinara; za pokretanje sopstvenog biznisa – samozapošljavanje – subvencije je dobilo 50 lica, za šta je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 15 miliona dinara; za zapošljavanje nezaposlenih lica subvencije u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara dobilo je 28 poslodavaca, koji će zaposliti 60 nezaposlenih lica.